Varningsmeddelande

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
Gabriella
Ringvall

Kan man påstå att allt i en människa börjar med hjärnan? Gabriella Ringvall skulle svara ja på den frågan.

Hon fascineras av hjärnans vindlingar och fortfarande oupptäckta mysterium. Och det vi faktiskt vet om dess funktioner och behov vill Gabriella föra vidare och ge till fler.

I sitt företag &thebrain vill hon bidra med kunskap inom förändringsledning, kommunikation och hjärnan på jobbet – allt med hjärnan i fokus.  Företag och organisationer som bygger sitt inre liv på ledarskap, kommunikation och arbetssätt på neurokunskap, psykologisk trygghet,samt störningsfri och fokuserad arbetsmiljö har större möjlighet att ge sina medarbetare förutsättningar att prestera effektivt men med välmående och hållbarhet. Det gynnar alla och kostar mindre.

Exempel på uppdrag som Gabriella kan hjälpa till med är förändringsledning vid små och stora förändringar och inriktningar, som hjärnivrare vid implementering av mental ergonomi, som kommunikationsstrateg när ledare och chefer står inför ledarutmaningar samt som katalysator och samtalsledare när exempelvis en förflyttning mot nya arbetssätt i aktivitetsbaserat kontor ska ske.

Gabriella kommer närmast från en roll som kommunikationsstrateg och förändringsledare vid Säkerhetspolisen och har hela sitt yrkesliv arbetat både privat och offentligt. Hon är utbildad vid Gestaltakademin i PFL, Praktisk förändringsledning och har genomgått utbildningen Neuroledarskap i praktiken.