Varningsmeddelande

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
Gabriella
Svanberg

Gabriella Svanberg är legitimerad psykolog med över 20 års erfarenhet och har idag en privat klinik där hon bland annat arbetar med företagshälsovård.

Hon är specialist i neuropsykologi och har lång erfarenhet som mindfulnessintruktör, föreläsare och konsult. De senaste åren har hon jobbat med stresshantering, chefsstöd och teamutveckling och skräddarsyr gärna koncept för att skapa bästa förutsättningar för hållbarhet för såväl individ som team. I sin avhandling impelmenterade och forskade Gabriella på Acceptance & Commitment Therapy (ACT) inom sluten missbruksvård.