En elitidrottskarriär har alltid ett slut.

Vårt mål är att förbereda elitidrottare för denna dagen. Sport Competence har lång erfarenhet av att skapa unika, individbaserade och flexibla lösningar utifrån idrottares faktiska situation. Genom vårt nätverk med KY Utbildningar, Högskolor-Universitet och näringsliv öppnas nya möjligheter för landets elitidrottare och självfallet har du vårt professionella stöd

under hela processen. Att påbörja kompetensutveckling under sin aktiva karriär är oftast en förutsättning för en ny karriär efter elitidrotten, samt att den utifrån rätt förutsättningar även kan gynna den idrottsliga prestationen.

Checkfrågor om denna tjänst är aktuell

Stödfrågor med svar för att identifiera när det är rätt att tala om denna tjänst.

  • Har du fullgjort gymnasie med godkända betyg?
  • Har du funderat på att påbörja högre studier?
  • Har du funderat på vad du gör om du blir skadat och ej kan fullfölja din idrottskarriär?
  • Har du funderat på vad du skall göra när du avslutat din idrottsliga karriär?
  • Är du kompetensmässigt rustad för att få ett fast arbete eller starta egen verksamhet?
  • Skulle du vilja ha hjälp med en inledande kartläggning, och kanske i förlängningen en utvecklingsplan och personlig coach för studie och/eller praktik utifrån dina egna förutsättningar och villkor?