Sport Competence- Idrottens digitala evolution!

Sport Competence är en svensk innovation för svensk idrott - och motions-rörelse. Här finns landets främsta kompetens inom svensk idrottsrörelse samlad digitalt och integrerad i en lättanvänd IT plattform. Tillgången till denna expertis ses som ett komplement till idrottens traditionella utbildnings-verksamhet. Detta innebär att alla medlemmar inom din förening eller organisation har tillgång till denna kompetens när du vill, det enda du behöver är internetuppkoppling. Vi tror lärande sker i en process, därför kan du både studera digitala föreläsningar och seminarier, ställa frågor och boka möten online i realtid med experterna. Sport Competence kan liknas med idrottens digitala evolution.

Därför finns Sport Competence

Vi har alla inom Sport Competence på ett eller annat sätt en bakgrund inom idrottsrörelsen, som idrottare, tränare och ledare. Vi har dessutom mångårig erfarenhet av nationellt utvecklingsarbete inom utbildning och idrott på bredd- och elitnivå. Detta gav oss full insyn i idrottens reella behov, problem och möjligheter.

Idén uppkom 2012 efter en marknadsundersökning som visade att tid, tillgänglighet och ekonomi var ett stort problem för idrottsrörelsens utbildningsverksamhet. Genom samarbetsutveckling med föreningar, förbund och utbildningsorganisationer konstaterades att detta påverkar utveckling av idrott- och motionsrörelsen i hög grad. Problemet formulerades såhär:

Tillgänglighet till expertkompetens och ekonomiska förutsättningar att kunna nyttja den är ett strukturellt problem för svensk idrott- motion och föreningsliv.

För att åtgärda problemet kom vi fram till att man i samspel med svensk idrott- och motionsrörelse måste skapa en kompletterande organisation till förbunden- och den traditionella utbildningsverksamheten. Detta för att göra främst icke grenspecifik expertkompetens lätt tillgänglig, oavsett bredd- elit och ekonomiska förutsättningar.

Lösningen blev Sport Competence.

Under 2013-2014 inventerade vi idrottsrörelsens främsta kompetens och satte spaden i marken för att bygga Sveriges Idrottsportal, samlingsplatsen för all denna kompetens. Detta var och är troligen den största digitala utbildningssatsningen som gjorts i Sverige någonsin. I november 2015 lanserades Sport Competence – Sveriges Idrottsportal.

Vårt mål är att alla inom idrottsrörelsen ska ha råd med den främsta kunskapen av de främsta experterna. Detta koncept och denna affärsmodell gör det möjligt, oavsett föreningens, klubbens eller organisationens ekonomiska förutsättningar!

Sport Competence gör kunskap inom idrott- motion- och wellness lätt tillgänglig för alla!

Ett stort och varmt tack till alla föreningar, förbund, organisationer, atleter, forskare, ämnesexperter som bidragit till att detta har blivit verklighet!

Ralf Lilja, VD Sport Competence