Barn och ungdomars idrottande del 2
(48tim, max 100 personer)

Barn och ungdomars idrottande del 2
14 minuter
John Dohlsten
John Dohlsten

John har många års erfarenhet inom tränarutveckling, ledarskap och föreningsidrott. Han föreläser om behållarperspetiv inom barn och ungdomsidrott.

Vad kan vi göra för att så många som möjligt ska stanna så länge som möjligt inom idrotten? I denna del konkretiserar vi vad vi fick lära oss i del 1 med John Dohlsten. Genom sitt engagemang i Azalea BK har han både praktisk och teoretisk erfarenhet av hur idrottsföreningar kan arbeta med utveckling för att just behålla fler barn och ungdomar i föreningsidrotten. Detta är inte bara nyckeln till starkare elitidrott utan viktigt för samhället i stort och något vi måste bli bättre på. Men föreningsidrotten handlar inte bara om barn och ungdomar utan även om ledare och föräldrar. 

Har du inte sett del 1 med John så gör gärna det först. Denna föreläsning passar dig som är engagerad inom föreningslivet och speciellt dig som ledare, coach och förälder.