Bolagisering
(48tim, max 100 personer)

Bolagisering
60:00
PwC (Webbinarier)

PwC är marknadsledande i Sverige inom revision, redovisning och rådgivning med 60 000 kunder över hela Sverige. På Sport Competence håller de webbinarier till föreningar och klubbar.

Allt fler föreningar väljer att lägga delar eller hela verksamheten i ett aktiebolag istället för att bedriva verksamheten i föreningsform. I detta webbinarie går Martin Vestman igenom orsaker för en bolagisering, för- och nackdelar med en bolagisering och hur man bör går till väga för att lyckas.

Martin Vestman är skatterådgivare baserad i Sundsvall. Han är specialiserad på bolags- och civilrättsliga frågor och jobbar med ett stort antal klubbar inom elitidrotten. Han har under senaste året medverkat vid ett flertal bolagiseringar. För mer information se följande länk: http://www.pwc.se/sv/skatteradgivning/idrott.html

Webbinariet spelades in den 17 mars 2016