Varningsmeddelande

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
Effektiv friskvård – lönsammare företag del 2
(48tim, max 100 personer)

Effektiv friskvård – lönsammare företag del 2
18 minuter

Det sägs ibland att ”friskvård alltid är lönsamt”. Så är det förstås inte. Det finns många friskvårdssatsningar som inte är lönsamma, och väldigt många som är lönsamma.

I den första delen med Anders granskade vi olika syften med friskvård. I denna del tittar vi mer i detalj på de ekonomiska konsekvenserna, intäkter och kostnader, för friskvård, och vi ger också förslag på en arbetsmetod för att bedöma effektiviteten i friskvårdssatsningen.

Denna föreläsning vänder sig till chefer, personalansvariga eller annan HR-personal, friskvårdsansvariga och andra som vill stärka sina ekonomiska argument kring friskvårdsaktiviteter i företag och organisationer.