Föräldrarollen i tävling Del 2
(48tim, max 100 personer)

Föräldrarollen i tävling Del 2
37 minuter

Föräldrarollen i samband med match och tävling!

Hur ska du som förälder stötta ditt barn på bästa sätt i samband med en tävling eller match? Hur påverkas våra barn och ungdomar av föräldrars beteende?

Johan Fallby har över 20 års erfarenhet av att arbeta med idrottpsykologiska frågor som tidigare ansvarig för beteendevetenskap på Svenska Fotbollförbundet och idag som idrottspsykolog i FC Köpenhamn. I denna föreläsning får du kunskap kring hur processen i en tävlingssituationen ser ut och vad som stressar föräldrar. Vidare föreläser Fallby utifrån aktuell forskning och hans erfarenhet om positiva och negativa beteenden hos föräldrar och hur vi kan påverka tävlingsprocessen.

Vi rekommenderar att se Johan Fallbys första föreläsning, att vara idrottsförälder del 1, innan du studerar denna föreläsning.

Målgruppen är alla idrottsföräldrar, men riktar sig även till ledare, styrelser och andra beslutsfattare inom idrottsrörelsen.