Mediaträning
(48tim, max 100 personer)

Medieträning
32 minuter

Mediaträning för idrottare Hur tänker media? Vad ska du som idrottare tänka på i till exempel en intervju? Hur ska vi som förening agera och tänka i olika situationer medialt? Pelle Thörnberg har över 40 års erfarenhet som journalist och mediatränare. Han har utbildat och tränat idrottare, föreningar, företag och organisationer på alla nivåer inom ämnet media. I denna föreläsning får ni ta del av Thörnbergs erfarenheter och kunskap kring ämnet, och hur du kan kommunicera på bästa sätt för att få fram ditt budskap.