Varningsmeddelande

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
Pedagogik i praktiken
(48tim, max 100 personer)

Pedagogik i praktiken
19 minuter

Utbilda och integrera unga ledare in i förenings- och arbetslivet!

I denna föreläsning får vi lära oss hur ledaren kan locka till lustfyllt lek och rörelse och på detta sätt träna både kroppen och hjärnan. Äventyrspedagogerna förklarar hur rörelse kopplat till lärande faktiskt ger positiva effekter på lärandet och att glädje tillsammans med gemensamma upplevelser befäster kunskapen. Här får du bland annat lära dig grundläggande fysiska övningar och vad ledarens roll är och hur den påverkar gruppen.  

Den här föreläsningen är även textad och passar därför även för dig som ännu inte har fulla kunskaper inom det svenska språket.

Den här föreläsningen är den tredje av fyra i Linköpings kommun personalförsörjningsprojekt "Ledarskapsakademin" och syftar till att förbereda ungdomar med olika förkunskaper för ledaruppdrag i förenings- och arbetslivet. För mer information om projektet kontakta: Projektledare Karolina Thorsson.