Yoga- Principer och inspiration
(48tim, max 100 personer)