Yoga- Principer och inspiration
(48tim, max 100 personer)

Yoga- Principer och inspiration
1 h 15 minuter

Yoga för bättre hälsa Föreläsningen ger korta, konkreta och pedagogiska exempel på hur yoga kan bli en naturlig del av vardagen, ur ett hälso- och idrottsperspektiv. Yoga är en av världens mest populära träningsformer just nu. Yoga med sin mångtusenåriga tradition skapar medveten närvaro, ökar koncentrationsförmågan och grundar självkänsla och självförtroende, båda viktiga nycklar vid resultatinriktad prestation och tävling. I denna föreläsning få du ta del av kunskaper och inspiration kring yoga av en av Sveriges främsta experter!